Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 1500 1000 Helle

Ordinær generalforsamling

Gangnam Sportstaekwondo

Tirsdag d. 6 februar kl. 21:00 i klubben på Virumvej 90, 2830 Virum.

________________________________________________________

Alle medlemmer og forældre inviteres til generalforsamling tirsdag d. 6 februar kl. 21:00 – 22:30 i klubben på Virumvej 90 i Virum. Vi byder på te/kaffe og kage og glæder os til en god snak om klubben og dens fremtid.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses-suppleanter
  1. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således af næstformand/kasser og medlem er på valg i ulige år, formand og sekretær i lige år. Suppleanter vælges hvert år. På valg i 2017 er derfor:
   1. Formand
   2. Sekretær
   3. Suppleant
   4. Suppleant

Alle interesserede medlemmer over 18 år og deres forældre opfordres til at stille op til bestyrelsen, da vi rigtig gerne vil have flere med, til at hjælpe med, at vækste klubben.

 1. Behandling af eventuelle indkomne forslag.

Vel mødt

Bestyrelsen